ลักษณะนิสัยของราศีกันย์ ตุลย์ พิจิก และธนู

คนที่เกิดในแต่ละราศีมักมีอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปตามแต่ราศีของตนเอง แน่นอนว่าโหราศาสตร์ไม่ได้บอกได้ 100% ว่าเป็นคนอย่างไร แต่ก็สามารถบอกได้คร่าว ๆ ว่าลักษณะนิสัยของคนที่เกิดในแต่ละราศีเป็นอย่างไร สำหรับผู้ที่เกิดช่วงปลายปี ได้แก่ ราศีกันย์ ราศีตุลย์ ราศีพิจิก และราศีธนู มีลักษณะนิสัยตามราศีเกิดดังนี้

จุดแข็ง จุดอ่อน สิ่งที่ชอบและไม่ชอบของราศีกันย์ ตุลย์ พิจิก และธนู

9. ราศีกันย์ (23 สิงหาคม – 22 กันยายน)

จุดแข็ง: ซื่อสัตย์ ใจดี ขยันหมั่นเพียร

จุดอ่อน: ขี้อาย ขี้กังวล ชอบวิจารณ์ตนเองและผู้อื่น

สิ่งที่ชอบ: สัตว์ อาหารที่ดีต่อสุขภาพ หนังสือ ธรรมชาติ ความสะอาด

สิ่งที่ไม่ชอบ: ความหยาบคาย การขอความช่วยเหลือ การเป็นจุดเด่น

10. ราศีตุลย์ (23 กันยายน – 22 ตุลาคม)

จุดแข็ง: ให้ความร่วมมือดี มีชั้นเชิง กริยาท่าทางสง่า เที่ยงตรง ชอบเข้าสังคม

จุดอ่อน: ไม่เด็ดขาด มักหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า เจ้าคิดเจ้าแค้น

สิ่งที่ชอบ: ความสามัคคี ความอ่อนโยน การแบ่งปันกับผู้อื่น พื้นที่ภายนอก

สิ่งที่ไม่ชอบ: ความรุนแรง ความอยุติธรรม ความไม่ลงรอยกัน

11. ราศีพิจิก (23 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน)

จุดแข็ง: มีความคิดริเริ่มและสามารถแก้ปัญหาได้ดี กล้าหาญชาญชัย เป็นเพื่อนที่ดี

จุดอ่อน: ไม่ไว้ใจใคร ขี้อิจฉา ทำตัวลึกลับ รุนแรง

สิ่งที่ชอบ: ความจริง ข้อเท็จจริง การแกล้ง เพื่อนระยะยาว ความหลงใหล

สิ่งที่ไม่ชอบ: ความไม่ซื่อสัตย์ การเปิดเผยความลับ

12. ราศีธนู (22 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม)

จุดแข็ง: ใจกว้าง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ยึดมั่นในอุดมการณ์ เป็นคนตลก

จุดอ่อน: มักสัญญาในสิ่งที่ทำไม่ได้ ใจร้อนมาก พูดทุกอย่างไม่ว่าจะควรหรือไม่ควร

สิ่งที่ชอบ: ความอิสระ การท่องเที่ยว ปรัชญา การอยู่พื้นที่ภายนอก

สิ่งที่ไม่ชอบ: คนที่ตามติดตลอดเวลา การถูกจำกัด รายละเอียด