ความเข้ากันได้ของแต่ละราศี สำหรับผู้ที่เกิดครึ่งปีหลัง

ราศีที่เข้ากันได้ของราศีกรกฎ สิงห์ กันย์ ตุล พิจิก และธนู

ราศีกรกฎ

ราศีที่เข้ากันได้ดี: ราศีกรกฎ กันย์ พิจิก มังกร มีน และพฤษภ

ราศีที่เข้ากันได้พอใช้: ราศีกุมภ์ เมถุน สิงห์ และธนู

ราศีที่เข้ากันไม่ได้: ราศีเมษและตุล

ราศีสิงห์

ราศีที่เข้ากันได้ดี: ราศีสิงห์ ตุล ธนู กุมภ์ เมษ และเมถุน

ราศีที่เข้ากันได้พอใช้: ราศีมังกร กรกฎ และกันย์

ราศีที่เข้ากันไม่ได้: ราศีมีน พฤษภ และพิจิก

ราศีกันย์

ราศีที่เข้ากันได้ดี: ราศีกันย์ พิจิก มังกร มีน พฤษภ และกรกฎ

ราศีที่เข้ากันได้พอใช้: ราศีกุมภ์ เมษ สิงห์ และตุล

ราศีที่เข้ากันไม่ได้: ราศีเมถุนและธนู

ราศีตุล

ราศีที่เข้ากันได้ดี: ราศีตุล ธนู กุมภ์ เมษ เมถุน และสิงห์

ราศีที่เข้ากันได้พอใช้: ราศีมีน พฤษภ กันย์ และพิจิก

ราศีที่เข้ากันไม่ได้: ราศีมังกรและกรกฎ

ราศีพิจิก

ราศีที่เข้ากันได้ดี: ราศีพิจิก มังกร มีน พฤษภ กรกฎ และกันย์

ราศีที่เข้ากันได้พอใช้: ราศีเมษ เมถุน ตุล และธนู

ราศีที่เข้ากันไม่ได้: ราศีกุมภ์และสิงห์

ราศีธนู

ราศีที่เข้ากันได้ดี: ราศีธนู กุมภ์ เมษ เมถุน สิงห์ และตุล

ราศีที่เข้ากันได้พอใช้: ราศีมังกร พฤษภ กรกฎ และพิจิก

ราศีที่เข้ากันไม่ได้: ราศีมีนและกันย์

นี่เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้นว่าคนที่เกิดในแต่ละราศีมีแนวโน้มที่จะเข้ากันได้ดี เข้ากันได้พอใช้ หรือเข้ากันไม่ได้กับคนที่เกิดราศีใดบ้าง แน่นอนอยู่แล้วว่าบนโลกใบนี้ ไม่ได้มีคนแค่ 12 แบบ และแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คนที่ราศีเดียวกันจะมีลักษณะนิสัยที่เหมือนกันทุกประการ ดังนั้น ความเข้ากันได้หรือไม่ได้นี้ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าราศีที่เข้ากันไม่ได้จะไม่สามารถมีความสัมพันธ์กันได้ ไม่ว่าจะในด้านความเป็นเพื่อนหรือความรักก็ตาม สิ่งที่สำคัญคือความเข้าใจกันและการสื่อสารที่ดี