ความเข้ากันได้ของแต่ละราศี สำหรับผู้เกิดครึ่งปีแรก

คนที่เกิดในแต่ละราศีมักมีลักษณะนิสัยบางอย่างที่เหมือนกันและบางอย่างก็แตกต่างกันออกไป ทำให้ความเข้ากันได้ของคนแต่ละราศีนั้นไม่เหมือนกัน บางราศีอาจเข้ากับราศีหนึ่งได้ดี แต่อาจจะเข้ากับอีกราศีหนึ่งไม่ได้เลยก็ได้ ในบทความนี้ เราจะไปดูกันว่าแต่ละราศีเข้ากันได้ดีกับราศีไหนบ้าง โดยเฉพาะในเรื่องของความรัก ความเข้ากันได้นี้เป็นเพียงการคาดการณ์โดยใช้ลักษณะนิสัยที่คาดว่าน่าจะเข้ากันได้หรือไม่ได้มาเป็นตัววัด แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไร

ราศีที่เข้ากันได้ของราศีมังกร กุมภ์ มีน เมษ พฤษภ และเมถุน

ราศีมังกร

ราศีที่เข้ากันได้ดี: ราศีมังกร มีน พฤษภ กรกฎ กันย์ และพิจิก

ราศีที่เข้ากันได้พอใช้: ไม่มี

ราศีที่เข้ากันไม่ได้: ราศีกุมภ์ เมษ เมถุน สิงห์ ตุล และธนู

ราศีกุมภ์

ราศีที่เข้ากันได้ดี: ราศีกุมภ์ เมษ เมถุน สิงห์ ตุล และธนู

ราศีที่เข้ากันได้พอใช้: ราศีมังกร มีน กรกฎ และกันย์

ราศีที่เข้ากันไม่ได้: ราศีพฤษภและพิจิก

ราศีมีน

ราศีที่เข้ากันได้ดี: ราศีมังกร มีน พฤษภ กรกฎ กันย์ และพิจิก

ราศีที่เข้ากันได้พอใช้: ราศีกุมภ์ เมษ สิงห์ และตุล

ราศีที่เข้ากันไม่ได้: ราศีเมถุนและธนู

ราศีเมษ

ราศีที่เข้ากันได้ดี: ราศีกุมภ์ เมษ เมถุน สิงห์ ตุล และธนู

ราศีที่เข้ากันได้พอใช้: ราศีมีน พฤษภ กันย์ และพิจิก

ราศีที่เข้ากันไม่ได้: ราศีมังกรและกรกฎ

ราศีพฤษภ

ราศีที่เข้ากันได้ดี: ราศีมังกร มีน พฤษภ กรกฎ กันย์ และพิจิก

ราศีที่เข้ากันได้พอใช้: ราศีเมษ เมถุน ตุล และธนู

ราศีที่เข้ากันไม่ได้: ราศีกุมภ์และสิงห์

ราศีเมถุน

ราศีที่เข้ากันได้ดี: ราศีกุมภ์ เมษ เมถุน สิงห์ ตุล และธนู

ราศีที่เข้ากันได้พอใช้: ราศีมังกร พฤษภ กรกฎ และพิจิก

ราศีที่เข้ากันไม่ได้: ราศีมีนและกันย์